อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อเรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ประกาศวันที่ 12-09-2018 เวลา 15:02
รายละเอียดข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่"

ได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

"กลุ่มที่ 2"

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

-------------------------------------------------------
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่


-------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสาร-
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php