อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อเรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2561
วันที่ประกาศวันที่ 12-01-2018 เวลา 16:44
รายละเอียดข่าว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2561

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่


.
ไฟล์เอกสาร-
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php