อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อเรื่อง [เปิดรับบทความ] วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ประกาศวันที่ 25-07-2017 เวลา 16:38
รายละเอียดข่าว
วารสารบัณฑิตวิจัย
Journal of Graduate Research
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม


---------------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ

email : GS_ journal@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-5388-5999 โทรสาร 0-5388-5990
---------------------------------------------------------------
ไฟล์เอกสาร-
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php