อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ประกาศวันที่ 10-03-2021 เวลา 10-02-36
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events

กำหนดเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 

รายละเอียด http://utcc2.utcc.ac.th/conference_5/
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php