อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ มรภ.ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ประกาศวันที่ 09-02-2021 เวลา 10-21-52
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 
"อนาคตการศึกษาไทย...กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง"

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php