อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
วันที่ประกาศวันที่ 28-01-2021 เวลา 17-20-52
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

           ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
          เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ "วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์"
          ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564


ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php