อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ขอเชิญส่งบทความ "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
วันที่ประกาศวันที่ 17-12-2020 เวลา 11-19-41
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 

สอบถามข้อมูล 0 3410 9300 ต่อ 3909

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dept.npru.ac.th/conference13/
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php