อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564
วันที่ประกาศวันที่ 17-12-2020 เวลา 11-02-15
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564
วันที่ 27 มีนาคม 2564 

สอบถามข้อมูล 02-997220-30 ต่อ 5172 , 5164 , 5140

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.orientalmedicineconference.com/
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php