อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ประกาศวันที่ 20-11-2018 เวลา 11-22-26
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-22-26_20-11-2018_356566.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php