อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ขอเชิญร่วมนำเสนองานวิจัย/ผลงานวิชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ประกาศวันที่ 15-11-2018 เวลา 16-17-47
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-17-47_15-11-2018_12333.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php