อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ขอเรียนเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยหการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อ ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันที่ประกาศวันที่ 08-11-2018 เวลา 15-18-54
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-18-54_08-11-2018_1_20181108_133302.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php