อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว [เปิดระบบ]รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
วันที่ประกาศวันที่ 01-07-2018 เวลา 10-16-22
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

[เปิดระบบ]
รับสมัคร ออนไลน์ เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 

--------------------------------------------------------------

.

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php