อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ขอเชิญร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" 2561
วันที่ประกาศวันที่ 18-05-2018 เวลา 16-44-59
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ขอเชิญร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" 2561
(Thailand Research Expo 2018)

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php