อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว หนังสือสำรวจความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วันที่ประกาศวันที่ 06-02-2018 เวลา 10-34-46
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
[หนังสือ]สำรวจความต้องการ
รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------------

*ไฟล์ PDF นี้ เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปในนั้นได้เลย*
**และให้ Download ไฟล์ PDF นี้ ลงที่เครื่อง Computer ของท่านก่อน**
โดยส่วนที่สามารถพิมพ์ได้จะมีไฮไลท์ สีฟ้าอ่อน

----------------------------------------------------------------------------------------

*สำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรม อ่านไฟล์ PDF*

----------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-34-46_06-02-2018_Applie.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php