อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท
วันที่ประกาศวันที่ 28-09-2016 เวลา 14-13-25
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
เรื่อง กำหนดระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-13-25_28-09-2016_54425988569626658_254565585.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php