อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว แบบคำขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วันที่ประกาศวันที่ 05-02-2016 เวลา 10-21-03
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 08-56-38_09-02-2016_Work59.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 08-56-38_09-02-2016_Work59.doc
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php