อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการถวายเทียนพรรษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ณ วัดยางโทน จ.นครสวรรค์
[วันที่ 04-07-2017;10:34:58]
ผู้รายงานข่าว คือ สนง.บัณฑิต
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php