อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ท่านอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ

[วันที่ 04-07-2017;10:21:07]
ผู้รายงานข่าว คือ สนง.บัณฑิต
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php