อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการ การพัฒนา AR ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
โครงการ การพัฒนา AR ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ณ หอประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3
[วันที่ 04-07-2017;09:55:16]
ผู้รายงานข่าว คือ สนง.บัณฑิต
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php