อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ "วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์"
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
อ่านต่อ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
-ตรวจดูผลการประเมิน
อ่านต่อ
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php