อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
New Ribbon
Example Frame
ระบบรับรูปถ่าย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาใหม่)
กรุณาส่งรูปถ่ายที่จะใช้ทำบัตร นศ. ของท่าน

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 21 พฤศจิกายน 2560
คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่น 3
ห้องที่เกรดออกครบหมดแล้ว
ให้มายื่นขอสำเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2560
คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน
ตารางรายชื่อ
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน- | -ตารางรายชื่อ-
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แบบคำขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
ประกาศเลื่อนรับชำระเงินลงทะเบียน ของ ป.เอกรุ่น 4 กับ รุ่น 5 และ ป.โท รุ่น 18
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 (ล่าสุด)
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลสถานที่ฝึกสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ขอเลื่อน วันปฐมนิเทศ และ วันเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาใหม่ เป็นวันที่ 14 ตุลาคม 2560


โครงการถวายเทียนพรรษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
โครงการ การพัฒนา AR ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโครงการ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
ประมวลภาพงานการประชุมสัมมนาวิชาการ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1" 22 - 23 สิงหาคม 2559การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

ไม่พบข้อมูลของเดือนนี้


วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php