.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
วันที่ประกาศวันที่ 22-08-2019 เวลา 18-52-27
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 
เป็นต้นไป 

ให้ตรวจสอบวันที่รับใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ 
ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมนู "ห้องทะเบียนและประมวลผล" เลือก "ระบบงานสำหรับนักศึกษา

โดยนำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ ไปรษณียบัตรที่ได้รับ 

ติดต่อขอรับได้ที่
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 14 ชั้น 1) ในวันและเวลาราชการ
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย