.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 มกราคม 2562
วันที่ประกาศวันที่ 18-01-2019 เวลา 14-45-30
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 17 มกราคม 2562

 "ตรวจสอบรายชื่อ"

ให้นำไปรษณียบัตรที่ได้รับ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ติอต่อขอรับ   "ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ" ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 14 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 กรกฎาคม 2562 

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-45-30_18-01-2019_17012562.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย