.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันที่ประกาศวันที่ 02-12-2019 เวลา 17-05-10
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว        ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก 
เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 
โดยขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th  หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 

สอบถามข้อมูล 0 2357 3155

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย