.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์
วันที่ประกาศวันที่ 02-12-2019 เวลา 16-46-27
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

       ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์

สอบถามข้อมูล 0 2441 6059 ต่อ 2421
E-mail: rjsh@rmutr.ac.th
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย