.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review
วันที่ประกาศวันที่ 02-12-2019 เวลา 16-28-18
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

          ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review 
ซึ่งเป็นวารสารสหวิทยาการไทยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
กำหนดการตีพิมพ์ทุก 2 เดือน โดยตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ  
โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir

สอบถามข้อมูล 0 3410 9300 ต่อ 3909
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย