.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ประกาศวันที่ 02-12-2019 เวลา 16-01-22
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
         ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ Http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

สอบถามข้อมูล 0 3410 9300 ต่อ 3909
E-mail: unsdgs2020@webmail.npru.ac.th

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย