.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่ประกาศวันที่ 02-12-2019 เวลา 15-49-32
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

            ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา 
ส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ และบทวิจารณ์หนังสือ 
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โดยสามารถส่งบทความต้นฉบับได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru   
หรือสอบถามข้อมูลที่ ๐ ๔๓๕๕ ๖๒๓๑ 
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย