.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4
วันที่ประกาศวันที่ 25-09-2019 เวลา 16-49-12
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4 

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3611 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://nhesse4.nida.ac.th/th

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-49-12_25-09-2019_7201-1379.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย