.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศวันที่ 25-09-2019 เวลา 15-29-17
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://lce2020.udru.ac.th

โทรศัพท์ 0 4221 1040 ต่อ 1701, 1178 
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-13-32_25-09-2019_0622.07-623.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย