.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แจ้งข้อมูล ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2560 (รุ่น4) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วันที่ประกาศวันที่ 21-03-2019 เวลา 13-16-35
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2560 (รุ่น4) 

สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 14 ชั้น 1)
ภายในวันที่ 21 -31 มีนาคม 2562 เวลาราชการ 08.30-16.30 น. 
(ประกาศหยุดทำการวันที่ 23-24 มีนาคม 2562)

หลักฐานการติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

- บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ
- บัตรประชาชน 

*หมายเหตุ: หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้ทำ หนังสือมอบฉันฑะ 
หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1211

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-16-35_21-03-2019_Upload031406_166.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 13-16-35_21-03-2019_Upload.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย