.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธสาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ ๘ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
วันที่ประกาศวันที่ 11-03-2019 เวลา 13-18-59
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-18-59_11-03-2019_56255555.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย