.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แบบแสดงคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ประกาศวันที่ 20-02-2019 เวลา 14-15-20
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-38-35_20-02-2019_GS20022562.docx
ไฟล์ที่2 คือ 14-38-35_20-02-2019_GS20022562.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย