.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แจ้งข้อมูลการส่งเอกสารเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต รุ่น 4)
วันที่ประกาศวันที่ 19-01-2019 เวลา 16-20-50
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
แจ้งข้อมูลสำหรับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่น 4)

เรื่องการส่งเอกสารเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีครู โดยให้ดำเนินการส่งเอกสารกับมหาวิทยาลัยฯ 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
กรณีท่านใดมีความประสงค์เร่งด่วนมาก ให้ติดต่อกับคุรุสภาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นรายกรณี
สำหรับท่านใดไม่มีความเร่งด่วน ขอให้ส่งเอกสารกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การอนุมัติการขอรับใบอนุญาตจากคุรุสภาได้พร้อมเพียงกัน

หมายเหตุ: "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว"  คุรุสภาจะดำเนินการจัดส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย