.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว หนังสือขอนุญาตให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ศึกษาสังเกตการสอน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
วันที่ประกาศวันที่ 20-12-2018 เวลา 17-49-49
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
หนังสือขอนุญาต
ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู  ศึกษาสังเกตการสอน

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

----------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดหนังสือส่งตัว

----------------------------------------------------------------------------------------


*ไฟล์ PDF นี้ เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปในนั้นได้เลย*
**และให้ Download ไฟล์ PDF นี้ ลงที่เครื่อง Computer ของท่านก่อน**
โดยส่วนที่สามารถพิมพ์ได้จะมีไฮไลท์ สีฟ้าอ่อน

----------------------------------------------------------------------------------------

*สำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรม อ่านไฟล์ PDF*

----------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 19-47-23_20-12-2018_investigation_gen5_1-2561.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 13-17-24_06-01-2019_Approve_Sent_gen5_1-2561.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย