.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศวันที่ 06-11-2018 เวลา 14-14-41
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
กำหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

ณ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 25601

-ดาวน์โหลด-

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-16-43_06-11-2018_Schedule_Orientation_61.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย