.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovations For Street Food โดย ว.ช.
วันที่ประกาศวันที่ 18-09-2018 เวลา 11-06-49
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
โครงการ
Innovations For Street Food---------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.nrct.go.th

---------------------------------------------

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย