.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20
วันที่ประกาศวันที่ 06-09-2018 เวลา 13-34-32
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
[เปิดระบบ]
รับสมัคร ออนไลน์ เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20
--------------------------------------------------------------

จำนวนรับ 20 คน


เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่

วันที่ 1 ถึง 25 กันยายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

0 5621 9100 ต่อ 1200 - 1211

--------------------------------------------------------------

.

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-34-32_06-09-2018_1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย