.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สมศ.
วันที่ประกาศวันที่ 04-09-2018 เวลา 16-25-45
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
สมศ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-25-45_04-09-2018_Ton-2562.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 16-25-45_04-09-2018_DOC-ton-2562.docx
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย