.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และภูกะเหรี่ยง จังหวัดนครนายก ของ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
วันที่ประกาศวันที่ 19-08-2018 เวลา 11-30-19
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด
ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และภูกะเหรี่ยง 
จังหวัดนครนายก
ของ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รุ่นที่ 19----------------------------------------------------------------------------------------

*ไฟล์ PDF นี้ เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปในนั้นได้เลย*
**และให้ Download ไฟล์ PDF นี้ ลงที่เครื่อง Computer ของท่านก่อน**
โดยส่วนที่สามารถพิมพ์ได้จะมีไฮไลท์ สีฟ้าอ่อน

----------------------------------------------------------------------------------------

*สำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรม อ่านไฟล์ PDF*

----------------------------------------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-30-19_19-08-2018_survey_CC_19.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย