.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศวันที่ 15-08-2018 เวลา 14-19-32
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

------------------------------


ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โปรดอ่าน

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
- ดินสอ 2B, ยางลบดินสอ, ปากกา

------------------------------

.

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-19-32_15-08-2018_Notic_list_name.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย