.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นครู ของ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา วิชาชีพครู รุ่นที่ 4
วันที่ประกาศวันที่ 31-07-2018 เวลา 09-32-28
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อส่งเสริมความเป็นครู 

ของ

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4----------------------------------------------------------------------------------------

*ไฟล์ PDF นี้ เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปในนั้นได้เลย*
**และให้ Download ไฟล์ PDF นี้ ลงที่เครื่อง Computer ของท่านก่อน**
โดยส่วนที่สามารถพิมพ์ได้จะมีไฮไลท์ สีฟ้าอ่อน

----------------------------------------------------------------------------------------

*สำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรม อ่านไฟล์ PDF*

----------------------------------------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 09-32-28_31-07-2018_invite_D_4.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย