.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
วันที่ประกาศวันที่ 14-07-2018 เวลา 10-59-54
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
[เปิดระบบ]
รับสมัคร ออนไลน์ เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
--------------------------------------------------------------

" เส้นทางสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "

หลักสูตรฯได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ สกอ.รับทราบ
และได้รับการรับรองจากคุรุสภา

"เรียนจบได้รับใบอนุญาตผู้บริหารฯ"

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่

วันที่ 16 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561

รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

สนใจติดต่อ

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน : 081-707-7910 
อ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ : 085-530-3456 

--------------------------------------------------------------

.

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-59-54_14-07-2018_20180710114050_28_N.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย