.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศวันที่ 12-07-2018 เวลา 10-57-58
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์


ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2561


-----------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-57-58_12-07-2018_SCAN_20180712_101409183.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย