.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
วันที่ประกาศวันที่ 26-06-2018 เวลา 14-41-17
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการ
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน
Multi Mentoring System-----------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณเพ็ญศิริ รัตนสุภา

email : pensiri@trf.or.th

Tel : 0-2278-8200 ต่อ 8399

FAX : 0-2278-8248ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-41-17_26-06-2018_MMS.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย