.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [ประกาศ] เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
วันที่ประกาศวันที่ 23-06-2018 เวลา 15-41-24
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

ฉบับแก้ไข
เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2561

---------------------------------------------
> รายละเอียดเพิ่มเติม <
---------------------------------------------

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-41-24_23-06-2018_Public_Doc_K5_2.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย