.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศวันที่ 14-06-2018 เวลา 12-02-16
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2561

---------------------------------------------
> รายละเอียดเพิ่มเติม <
---------------------------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-13-00_18-06-2018_Public_Doc_K5.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย