.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
วันที่ประกาศวันที่ 25-05-2018 เวลา 15-44-29
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-44-29_25-05-2018_SCAN_20180525_090241132.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย