.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญบุคลากรทั่วไป เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ประกาศวันที่ 16-05-2018 เวลา 17-09-00
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว   ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เป็นหน่วยงานที่ทีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In House)

หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ใบสมัครเข้าร่วมอบรมไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-09-00_16-05-2018_f_page.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 17-09-00_16-05-2018_Regis_p.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย