.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศวันที่ 08-05-2018 เวลา 15-45-59
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60
----------------------------------------------------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-45-59_08-05-2018_SCAN_20180503_145458559.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย